best offer

During winter daily from 6:30 pm to 9:00 pm

BUFFET 285K

Áp dụng tát cả các buổi tối trong tuần.
Free flow pepsi / trà sâm dứa.
Giá chưa bao gồm 10%VAT.

BUFFET 219K

Áp dụng trưa thứ 7 – chủ nhật hàng tuần.
Free flow pepsi / trà sâm dứa.
Giá chưa bao gồm 10%VAT.

BUFFET 285K

Áp dụng tát cả các buổi tối trong tuần.
Free flow pepsi / trà sâm dứa.
Giá chưa bao gồm 10%VAT.

BUFFET 219K

Áp dụng trưa thứ 7 – chủ nhật hàng tuần.
Free flow pepsi / trà sâm dứa.
Giá chưa bao gồm 10%VAT.

Online Reservation

Booking request +84 (800) 1433 555 or fill out the order form